Fogalmak

Fogalmak százalékszámításokhoz, kamatszámításokhoz, kamatos-kamatszámításokhoz:


Kattints a megnézni kívánt fogalom során!
Ha nem találod a keresett fogalmat, akkor kérlek javasolj! Kérlek írj akkor is ha ha ugyan megtaláltad a keresett fogalmat, ám ismersz más megfogalmazását vagy meghatározását is! Köszönöm

Általános forgalmi adó - legismertebb formáját vásárláskor fizetjük: a nettó összeg mehatározott százaléka. A nettó összeg áfával növelt értéke adja a bruttó összeget.

Jelölése: Áfa

A kamatoztatás céljából elhelyezett összeget nevezzük alaptőkének.

Bruttó értéke egy terméknek, árúnak van.
Kiszámítása a nettó árból történik - növelve azt az áfa összegével. A bruttó értékből a nettó értéket az áfa összegével csökkentve számíthatjuk ki.

Jelölése: áfa

A kamatszámítási periódus végén - többnyire az év elteltével, a kamatot kiszámolják, ám a következő évi kamatszámítás alapja csakis az eredeti tőke összege, a kamat után nincs kamatszámítás.

A kamatoskamat-számítás leggyakoribb módja az, hogy a bankba tett pénzösszeghez(tőkéhez) egy év múlva hozzácsatolják a kamatot. A következő kamatszámítási periódus ezáltal - az előző évben megszerzett kamat összegével - emelt tőkével indul. Ezt nevezzük évenkénti tőkésítésnek. (Másfajta tőkésítés is van.)

Kamatszámítás időtartama a kamatozás kezdetétől a kamatozás végéig. Években szokás megadni.

Jelölése: n

Kamatszámítás alap- vagy kiindulási értékét mondjuk jelenértéknek. Egy kamatozási ciklus végére a jelenértékből jövőérték lesz.

A jelenérték és a tőke fogalma kamatszámításnál ugyanazt jelenti.

Jelenérték és további százalék- és kamatszámítási fogalmak oldala. A Jelenérték számítások és kapcsolódó írásokat itt találod.

Jelölése: Je

Az az összeg, amennyit a kezdőtőke ér a kamatozási időtartam végén.

A pénz használata után - rendszerint évenként - fizetendő használati díj. Értékét százalékkal határozzák meg.

Számítása alatt az egyszerű kamatszámítást értjük, azaz a 2. és minden további kamatszámítási periódusban,  a számítás alapját az alaptőke képezi, a kamat nem kamatozik tovább, legfeljebb gyűlik.

A kamat mértékét százalékban megadó érték. pl ha az éves kamat 5% akkor az évi kamat a pénzösszeg 5%-a.

Jelölése: p

AKamatos kamat esetében, a kamatszámítási periódus végén az alaptőkéhez hozzáadják a kamatot és a következő kamatszámítási periódusban a megnőtt tőke után számolják a kamatot, vagyis a kamat is kamatozik.

Kamatszámítás alatt az egyszerű kamatszámítást értjük: a kamatszámítási periódus végén - többnyire az év elteltével, a kamatot kiszámolják, ám a következő évi kamat alapja csakis a tőke összege, a kamat után nincs kamatszámítás.

Nettó értéke egy forgalmi adóval(áfával) növelendő árúnak, terméknek, szolgáltatásnak,... van. A nettó- és az áfa összege adja a bruttó értéket.

Jelölése: net

Százalékalap = amihez viszonyítunk. Százalékszámításban a viszonyítás alapja egy érték (mennyiség), amelyhez egy konkrét értéket viszonyítunk.

Százalékalap = Száz százalék (100%) -ként is szokás emlegetni.

Jelölése a - ezt használjuk mi is itt a honlapon.

Jelölése: a

A százalékérték megadja az alap század részének százalékláb szorosának értékét. Pl.: az egész százalék értéke 100, az 1 százalék százalékértéke 1, ...

Jelölése szé - ezt használjuk mi is, itt a honlapon

Jelölése: szé

A százalékszámításban a százalékláb fejezi ki, hogy a viszonyított érték hány százada a viszonyítás alapjának. A százalékláb értéke - a % jel előtti rész - ennek a század értéknek a 100-szorosa. Így pl. a 15% értéke 0,15, azaz a 15% nem más, mint az alap 0.15-szöröse, 15 század része.

jelölésére szokás még az szl rövidítés használata is

Jelölése: szl